Hiện tại tuyến cáp quang bị đứt tiếp nên truy cập Website và xem phim sẽ bị chậm và lag dự kiến kéo dài đến Tháng 11 mong quý zị thông cảm
Kamen Rider Revice -
08/?? Tập 16,700 Q3 2021
Kishiryu Sentai Ryusoulger - Chiến đội Kị sỹ Khủng long Ryusoulger
48/48 Tập + Movie 205,282 Q1 2019
Kamen Rider Saber - Kamen Rider Saber
47/47 Tập 88,341 Q3 2020
Kikai Sentai Zenkaiger -
20/?? Tập 20,815 Q1 2021
Girl Gun Lady -
03/?? Tập 1,517 Q2 2021
Kamen Rider Build: Be The One - A movie for Kamen Rider Build
66 Phút 1,470 Q3 2018
Zero-One Others: Kamen Rider MetsubouJinrai -
50 Phút 3,186 Q1 2021
Mashin Sentai Kiramager - Mashin Sentai Kiramager the 44th season of Super Sentai
45/45 Tập 77,196 Q1 2020
Kamen Rider Zero-One - Kamen Raidā Zerowan
45/45 Tập 407,733 Q3 2019
Uchu Sentai Kyuranger - Chiến đội Vũ trụ Kyuranger
48/48 Tập + Movie 226,785 Q1 2017
Kamen Rider Zi-O - Kamen Rider Zi-O
49/49 Tập + 2 Movie 547,811 Q3 2018
Kamen Rider: Reiwa The First Generation - Kamen Rider Reiwa The First Generation
98 Phút 12,616 Q2 2020
Ultraman Taiga - Urutoraman Taiga
02/?? Tập 7,812 Q3 2019
Rider Time: Ryuki - Rider Time Ryuki
03/03 Tập 39,383 Q1 2019
Ultraman (2019) - Siêu nhân điện Quang 2019
13/13 Tập 59,445 Q1 2019
Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z - Xây dựng thế giới mới - Kamen Rider Cross-Z
01/01 Tập 15,367 Q1 2019
Super Sentai Strongest Battle! - 4 Week Continuous Special Super Sentai Strongest Battle!!
01/04 Tập 10,631 Q1 2019
Kaitou Sentai Lupinranger VS Keisatsu Sentai Patranger - Gentleman Thief Sentai Lupinranger VS Police Sentai Patranger
51/51 Tập 150,926 Q1 2018
Ultraman Geed - Urutoraman Jīdo
13~19/25 Tập 55,709 Q3 2017
Kamen Rider Build - Kamen Raidā Birudo
49/49 Tập 316,733 Q3 2017
Ultraman Ruebe - Ultraman R/B
04/25 Tập 22,212 Q3 2018
Legend Hero Sangugjeon - Legend Hero Tam Quốc Truyện
36-42/?? Tập 85,305 Q2 2016
Kamen Rider Den-O - Kamen Rider Den-O
40/49 Tập 35,171 Q2 2007
Kamen Rider Ex-Aid - Kamen Rider Ex-Aid
45/45 Tập 288,005 Q4 2016
Madan Senki Ryukendo - Madan Senki Ryukendo
52/52 Tập 138,317 Q1 2006
Kamen Rider Amazon 2 - Kamen Rider Amazon Season 2
13/13 Tập 53,533 Q2 2017
Space Squad: Uchuu Keiji Gavan vs. Tokusou Sentai Dekaranger - Biệt Đội Không Gian: Thanh tra Vũ trụ Gavan VS Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger
01/01 Tập 6,153 Q2 2017
Ultraman Gaia - Urutoraman Gaia
17/51 Tập 5,739 Q3 1998

Lịch sử xem phim

    Xem tất cả

    Bảng xếp hạng

    Bình luận mới

      cá cược thể thao