Kishiryu Sentai Ryusoulger - Chiến đội Kị sỹ Khủng long Ryusoulger
47/?? Tập 194,723 Q1 2019
Kikai Sentai Zenkaiger -
20/?? Tập 16,623 Q1 2021
Kamen Rider Saber - Kamen Rider Saber
40/?? Tập 70,272 Q3 2020
Girl Gun Lady -
03/?? Tập 1,078 Q2 2021
Kamen Rider Build: Be The One - A movie for Kamen Rider Build
66 Phút 1,103 Q3 2018
Zero-One Others: Kamen Rider MetsubouJinrai -
50 Phút 2,238 Q1 2021
Mashin Sentai Kiramager - Mashin Sentai Kiramager the 44th season of Super Sentai
45/45 Tập 70,396 Q1 2020
Kamen Rider Zero-One - Kamen Raidā Zerowan
45/45 Tập 397,823 Q3 2019
Uchu Sentai Kyuranger - Chiến đội Vũ trụ Kyuranger
48/48 Tập + Movie 223,891 Q1 2017
Kamen Rider Zi-O - Kamen Rider Zi-O
49/49 Tập + 2 Movie 542,138 Q3 2018
Kamen Rider: Reiwa The First Generation - Kamen Rider Reiwa The First Generation
98 Phút 12,184 Q2 2020
Ultraman Taiga - Urutoraman Taiga
02/?? Tập 7,548 Q3 2019
Rider Time: Ryuki - Rider Time Ryuki
03/03 Tập 38,431 Q1 2019
Ultraman (2019) - Siêu nhân điện Quang 2019
13/13 Tập 57,356 Q1 2019
Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z - Xây dựng thế giới mới - Kamen Rider Cross-Z
01/01 Tập 15,095 Q1 2019
Super Sentai Strongest Battle! - 4 Week Continuous Special Super Sentai Strongest Battle!!
01/04 Tập 10,366 Q1 2019
Kaitou Sentai Lupinranger VS Keisatsu Sentai Patranger - Gentleman Thief Sentai Lupinranger VS Police Sentai Patranger
51/51 Tập 147,402 Q1 2018
Ultraman Geed - Urutoraman Jīdo
13~19/25 Tập 54,474 Q3 2017
Kamen Rider Build - Kamen Raidā Birudo
49/49 Tập 316,733 Q3 2017
Ultraman Ruebe - Ultraman R/B
04/25 Tập 21,775 Q3 2018
Legend Hero Sangugjeon - Legend Hero Tam Quốc Truyện
36-42/?? Tập 83,225 Q2 2016
Kamen Rider Den-O - Kamen Rider Den-O
40/49 Tập 35,171 Q2 2007
Kamen Rider Ex-Aid - Kamen Rider Ex-Aid
45/45 Tập 288,005 Q4 2016
Madan Senki Ryukendo - Madan Senki Ryukendo
52/52 Tập 136,067 Q1 2006
Kamen Rider Amazon 2 - Kamen Rider Amazon Season 2
13/13 Tập 52,030 Q2 2017
Space Squad: Uchuu Keiji Gavan vs. Tokusou Sentai Dekaranger - Biệt Đội Không Gian: Thanh tra Vũ trụ Gavan VS Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger
01/01 Tập 5,987 Q2 2017
Ultraman Gaia - Urutoraman Gaia
17/51 Tập 5,739 Q3 1998
Ultra Fight Orb - Urutora Faito Ōbu
03/08 Tập 5,509 Q2 2017

Bảng xếp hạng

Bình luận mới

    cá cược thể thao