Vạn Giới Pháp Thần - Vạn Giới Pháp Thần
43/?? Tập 80,715 Q4 2020
Thiên Bảo Phục Yêu Lục - hàng phục yêu quái năm Thiên Bảo
17/?? Tập 34,062 Q3 2020
Duy Ngã Độc Thần -
30/?? Tập 7,635 Q1 2021
Độc Bộ Tiêu Dao - Độc Bộ Tiêu Dao
97/?? Tập 52,744 Q2 2020
Tinh Võ Thần Quyết - Star martial God technique
34/?? Tập 17,580 Q1 2020
Tribe Cool Crew - トライブクルクル
42/?? Tập 55,512 Q4 2014
Võ Thần Chúa Tể - Võ Thần Chúa Tể
125/?? Tập 547,523 Q1 2020
Tuyệt Thế Võ Hồn - Jue Shi Wu Hun
60/61 Tập 42,946 Q4 2020
Thôn Phệ Tinh Không - Tun Shi Xing Kong (Ngã Cật Tây Hồng Thị)
25/?? Tập 23,281 Q4 2020
Thiên Hoang Chiến Thần - Tian Huang
53/?? Tập 79,759 Q4 2020
Lưu Tinh Huyễn Kiếm - Lưu Tinh Huyễn Kiếm
33/?? Tập 20,409 Q1 2021
Vạn Giới Thần Chủ - Thần Chủ Vạn Giới
126/?? Tập 502,507 Q1 2019
Thủ Tịch Ngự Linh Sư - Thủ Tịch Ngự Linh
63/?? Tập 97,440 Q2 2020
Đấu Phá Thương Khung Phần 4 - Fights Break Sphere Season 4, Doupo Cangqiong 4th Season, Battle Through the Heavens 4th Season
08/?? Tập 9,777 Q2 2021
Thập Ức Trường An - Minh Nguyệt Kỷ Thì Hữu - Shi Yi Chang An: Ming Yue Ji Shi You
17/?? Tập 6,309 Q4 2020
Vạn Giới Độc Tôn -
12/?? Tập 2,194 Q2 2021
Đấu La Đại Lục - Douluo Dalu
155/?? Tập 2,481,418 Q1 2018
Phong Tư Vật Ngữ -
02/?? Tập 77 Q2 2021
Thế Giới Hoàn Mỹ -
05/?? Tập 2,391 Q2 2021
Linh Kiếm Tôn - Linh Kiếm Tôn
173/??? Tập 946,325 Q1 2019
Đô Thị Miêu Kì Đàm -
11/?? Tập 889 Q1 2021
Lưỡng bất nghi - Liang Bu Yi, No Doubt In Us
04/12 Tập 800 Q2 2021
Ta Là Đại Thần Tiên - Wo Shi Da Shen Xian, Da Shen Xian, I am a Great God
27/?? Tập 11,264 Q4 2020
Sát Thủ 567 - Cike Wu Liuqi, Killer Seven
30/30 Tập 50,538 Q3 2018
Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Yi Nian Yong Heng
41/?? Tập 255,905 Q3 2020
Đạo Mộ Bút Kí Tần Lĩnh Thần Thụ -
06/?? Tâp 1,128 Q2 2021
Linh Lung - Lung Linh
13/13 Tập 9,844 Q3 2019
Huyao Xiao Hongniang - Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương | Fox Spirit Matchmaker | Little Foxspirit Matchmaker
139/?? Tập 317,839 Q1 2015
Thunderbolt Fantasy - Thunderbolt Fantasy
28/?? Tập 43,768 Q3 2016
Vạn Giới Kỳ Duyên -
40/40 Tập 11,230 Q1 2021
Gối Đao Lên Hát - Gối Đao Lên Hát
12/12 Tập 2,280 Q1 2021
Tân Phong Thần: Na Tra Trùng Sinh - New Gods: Nezha Reborn
118 Phút 1,904 Q1 2021

Bảng xếp hạng