Vạn Giới Thần Chủ - Thần Chủ Vạn Giới
127/?? Tập 504,062 Q1 2019
Thủ Tịch Ngự Linh Sư - Thủ Tịch Ngự Linh
64/?? Tập 97,895 Q2 2020
Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Yi Nian Yong Heng
42/?? Tập 261,612 Q3 2020
Võ Thần Chúa Tể - Võ Thần Chúa Tể
126/?? Tập 549,924 Q1 2020
Vạn Giới Độc Tôn -
13/?? Tập 2,285 Q2 2021
Phong Tư Vật Ngữ -
03/?? Tập 89 Q2 2021
Linh Kiếm Tôn - Linh Kiếm Tôn
174/??? Tập 951,985 Q1 2019
Thiên Bảo Phục Yêu Lục - hàng phục yêu quái năm Thiên Bảo
17/?? Tập 34,356 Q3 2020
Duy Ngã Độc Thần -
30/?? Tập 7,830 Q1 2021
Tinh Võ Thần Quyết - Star martial God technique
34/?? Tập 17,728 Q1 2020
Thôn Phệ Tinh Không - Tun Shi Xing Kong (Ngã Cật Tây Hồng Thị)
25/?? Tập 23,675 Q4 2020
Lưu Tinh Huyễn Kiếm - Lưu Tinh Huyễn Kiếm
33/?? Tập 20,611 Q1 2021
Đấu La Đại Lục - Douluo Dalu
155/?? Tập 2,483,403 Q1 2018
Thế Giới Hoàn Mỹ -
05/?? Tập 2,735 Q2 2021
Đô Thị Miêu Kì Đàm -
11/?? Tập 926 Q1 2021
Sát Thủ 567 - Cike Wu Liuqi, Killer Seven
30/30 Tập 50,777 Q3 2018
Đạo Mộ Bút Kí Tần Lĩnh Thần Thụ -
06/?? Tâp 1,153 Q2 2021
Linh Lung - Lung Linh
13/13 Tập 9,875 Q3 2019
Vạn Giới Kỳ Duyên -
40/40 Tập 11,732 Q1 2021
Gối Đao Lên Hát - Gối Đao Lên Hát
12/12 Tập 2,305 Q1 2021
Họa Giang Hồ Chi Quỹ Dạ Hành - Hua Jiang Hu Zhi Gui Ye Xing
19/?? Tập 4,487 Q4 2020
Sơn Hà Kiếm Tâm - Shanhe Jian Xin, Thousand Autumns
16/16 Tập 18,916 Q1 2021
Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Tuyết Ưng Lĩnh Chủ
39/?? Tập 117,144 Q4 2018
Cửu Dạ Thần Truyện - Cửu Dạ Thần Truyện
13/13 Tập 2,498 Q4 2020
Thiên Quan Tứ Phúc - Phước lành của quan chức thiên đàng
11/11 Tập + OVA 15,711 Q4 2020
Tần Thời Minh Nguyệt Phần 6: Thương Hải Hoành Lưu - Tần Thời Minh Nguyệt (Season 6)
25/?? Tập 13,606 Q1 2019
Tiên Phong Kiếm Vũ Lục - Tiên Phong Kiếm Vũ Lục
70/?? Tập 22,501 Q3 2020
Khôi Bạt Thù Đồ - Khôi Bạt Thù Đồ
07/07 Tập 1,458 Q1 2021

Bảng xếp hạng