Kishiryu Sentai Ryusoulger - Chiến đội Kị sỹ Khủng long Ryusoulger
47/?? Tập 194,497 Q1 2019
Kikai Sentai Zenkaiger -
20/?? Tập 16,354 Q1 2021
Kamen Rider Saber - Kamen Rider Saber
40/?? Tập 69,744 Q3 2020
Girl Gun Lady -
03/?? Tập 1,067 Q2 2021
Kamen Rider Build: Be The One - A movie for Kamen Rider Build
66 Phút 1,091 Q3 2018
Zero-One Others: Kamen Rider MetsubouJinrai -
50 Phút 2,195 Q1 2021
Mashin Sentai Kiramager - Mashin Sentai Kiramager the 44th season of Super Sentai
45/45 Tập 70,280 Q1 2020
Kamen Rider Zero-One - Kamen Raidā Zerowan
45/45 Tập 397,456 Q3 2019
Uchu Sentai Kyuranger - Chiến đội Vũ trụ Kyuranger
48/48 Tập + Movie 223,851 Q1 2017
Kamen Rider Zi-O - Kamen Rider Zi-O
49/49 Tập + 2 Movie 541,990 Q3 2018
Kamen Rider: Reiwa The First Generation - Kamen Rider Reiwa The First Generation
98 Phút 12,178 Q2 2020
Ultraman Taiga - Urutoraman Taiga
02/?? Tập 7,543 Q3 2019
Rider Time: Ryuki - Rider Time Ryuki
03/03 Tập 38,384 Q1 2019
Ultraman (2019) - Siêu nhân điện Quang 2019
13/13 Tập 57,305 Q1 2019
Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z - Xây dựng thế giới mới - Kamen Rider Cross-Z
01/01 Tập 15,090 Q1 2019
Super Sentai Strongest Battle! - 4 Week Continuous Special Super Sentai Strongest Battle!!
01/04 Tập 10,361 Q1 2019
Kaitou Sentai Lupinranger VS Keisatsu Sentai Patranger - Gentleman Thief Sentai Lupinranger VS Police Sentai Patranger
51/51 Tập 147,328 Q1 2018
Ultraman Geed - Urutoraman Jīdo
13~19/25 Tập 54,458 Q3 2017
Kamen Rider Build - Kamen Raidā Birudo
49/49 Tập 316,733 Q3 2017
Ultraman Ruebe - Ultraman R/B
04/25 Tập 21,763 Q3 2018
Legend Hero Sangugjeon - Legend Hero Tam Quốc Truyện
36-42/?? Tập 83,175 Q2 2016
Kamen Rider Den-O - Kamen Rider Den-O
40/49 Tập 35,171 Q2 2007
Kamen Rider Ex-Aid - Kamen Rider Ex-Aid
45/45 Tập 288,005 Q4 2016
Madan Senki Ryukendo - Madan Senki Ryukendo
52/52 Tập 136,016 Q1 2006
Kamen Rider Amazon 2 - Kamen Rider Amazon Season 2
13/13 Tập 51,967 Q2 2017
Space Squad: Uchuu Keiji Gavan vs. Tokusou Sentai Dekaranger - Biệt Đội Không Gian: Thanh tra Vũ trụ Gavan VS Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger
01/01 Tập 5,984 Q2 2017
Ultraman Gaia - Urutoraman Gaia
17/51 Tập 5,739 Q3 1998
Power Rangers - Năm Anh Em Siêu Nhân
01/01 Tập 17,374 Q1 2017
Ultra Fight Orb - Urutora Faito Ōbu
03/08 Tập 5,509 Q2 2017
Ultraman Zero The Chronicle - Ultraman Zero The Chronicle
04/?? Tập 5,438 Q1 2017
Ultraman Ginga S - ウルトラマンギンガS Urutoraman Ginga Esu
16/16 Tập 36,340 Q3 2014
Ultraman Ginga - Urutoraman Ginga
09/?? Tập 40,462 Q3 2013

Bảng xếp hạng

Bình luận mới

    cá cược thể thao