Ultraman Gaia - Urutoraman Gaia
16/51 Tập 656 Q3 1998
Legend Hero Sangugjeon - Legend Hero Tam Quốc Truyện
09-11/?? Tập 15,033 Q2 2016
Kamen Rider Amazon 2 - Kamen Rider Amazon Season 2
06/13 Tập 4,385 Q2 2017
Kamen Rider Den-O - Kamen Rider Den-O
17/49 Tập 5,576 Q2 2007
Uchu Sentai Kyuranger - Chiến đội Vũ trụ Kyuranger
14/41 Tập 26,560 Q1 2017
Kamen Rider Ex-Aid - Kamen Rider Ex-Aid
30/?? Tập 79,998 Q4 2016
Ultra Fight Orb - Urutora Faito Ōbu
03/08 Tập 1,488 Q2 2017
Ultraman Zero The Chronicle - Ultraman Zero The Chronicle
04/?? Tập 2,166 Q1 2017
Ultraman Ginga S - ウルトラマンギンガS Urutoraman Ginga Esu
16/16 Tập 12,662 Q3 2014
Bakuryuu Sentai Abaranger vs. Hurricaneger - A movie for Bakuryuu Sentai Abaranger and Ninpuu Sentai Hurricaneger
01/01 Tập 652 Q1 2004
Bakuryuu Sentai Abaranger Deluxe: Abare Summer Is Freezing Cold - Bakuryuu Sentai Abaranger Deluxe
01/01 Tập 220 Q3 2003
Ultraman Story - Urutoraman Sutōrī
01/01 Tập 163 Q2 1984
Gekijouban Ultraman Ginga S Kessen! Ultra 10 Yushi ! - Ultraman Ginga S Movie
01/01 Tập 739 Q4 2014
Power Rangers Ninja Steel - Ninja Steel
07/24 Tập 3,662 Q1 2017
Engine Sentai Go-onger: Boom Boom! Bang Bang! Gekijou Bang! - Engine Sentai Go-onger: Boom Boom! Bang Bang! Gekijou Bang!!
01/01 Tập 1,511 Q3 2008
Engine Sentai Go-onger The Movie - Engine Sentai Go-onger The Movie
01/01 Tập 565 Q3 2008
Tokusou Sentai Dekaranger the Movie: Full Blast Action - A movie for Tokusou Sentai Dekaranger
01/01 Tập 1,402 Q3 2004
Doubutsu Sentai Zyuohger - Chiến Đội Thú Vương
48/48 Tập 168,955 Q1 2016
Ultraman Orb - Series Ultra 28
25/25 Tập 68,894 Q3 2016
Ultraman Max - Urutoraman Makkusu
20/40 Tập 13,974 Q3 2005
Power Rangers Super Dino Charge - Dino Charge SS2
14/22 Tập 24,558 Q1 2016
Power Rangers Zeo - Power Rangers Zeo
06-25/50 Tập 9,742 Q2 1996
Ultraman Nexus - Urutoraman Nekusasu
37/37 Tập 17,949 Q4 2004
Kamen Rider Ghost - 仮面ライダーゴースト
50/50 Tập 324,418 Q4 2015
Kamen Rider Amazon - Kamen Rider Amazon
13/13 Tập 35,914 Q2 2016
Kamen Rider Drive Saga: Kamen Rider Chaser - A movie for Kamen Rider Drive
01/01 Tập 8,211 Q2 2016
Ultraman Tiga Gaiden : Revival of the giant - Người Khổng Lồ Cổ Đại Thức Tỉnh
01/01 Tập 2,546 Q1 2001
Ultraman Mebius - Urutoraman Mebiusu
40/50 Tập 45,030 Q3 2006

Bảng xếp hạng