Trang chủ nhóm sub: https://www.facebook.com/My-Little-Pony-FC-Vietnam-701062106677908/

Danh sách các phim do Crusaders of Equestria vietsub

My Little Pony Friendship is Magic SS7 - Những chú ngựa Pony Phần  7
09+10/?? Tập 11,222 Q2 2017
My Little Pony Equestria Girls: Legend of Everfree - My Little Pony Equestria Girls Movies
01/01 Tập + 3 OST 20,216 Q4 2016
My Little Pony Friendship is Magic SS6 - My Little Pony: Friendship is Magic Season 6
26/26 Tập 155,699 Q1 2016
My Little Dashie - My Little Dashie The Mini Movie
01/01 Tập 4,216 Q3 2011
My Little Pony Friendship is Magic SS5 - My Little Pony: Friendship is Magic Season 5
26/26 Tập 109,927 Q2 2015
My Little Pony Equestria Girls: Friendship Games - Movie 3 My Little Pony: Equestria Girls – Friendship Games
01/01 Tập 45,051 Q3 2015
Double Rainboom - MLPFiM: Double Rainboom
01/01 Tập 7,316 Q1 2013

Bảng xếp hạng